خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

وزیر خارجه کشورمان در جدیدترین توییت خود نوشت: آتش بس در سوریه دستاوردی بزرگ است. بیائیم با استفاده از این موفقیت، به مبارزه با ریشه های افراط و ترور بپردازیم

مطلب مجمد جواد ظریف در مورد آتش بس سوریه