خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

ثبت نام اینترنتی بیمه کارگران ساختمانی
بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی

همه کارگران ساختمانی به منظور اینکه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرا گیرند باید در سامانه خدمات رفاهی. ثبت نام کنند

کلیه کارگران ساختمانی حائز شرایط متقاضی بیمه نامه تأمین اجتماعی در سراسر کشور می توانند با در اختیار داشتن مدارک مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در این سامانه و گرفتن کد رهگیری اقدام نمایند. بدیهی است فرایند استحقاق سنجی متقاضیان، از طریق استعلام و بازدید میدانی، توسط متصدیان امر صورت گرفته و نتیجه، به واجدین شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

مدارک مورد نیاز ثبت نام در طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مدارک شرایط بهره مندی
1. مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)
2. قبوض برق و تلفن ثابت
3.کارت مهارت معتبر از سازمان فنی و حرفه ای
1. به نحوی از انحاء در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات و تخریب مربوط به ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و در برابر آن مزد دریافت نماید.
2. در حرفه خود دارای کارت مهارت فنی معتبر از سازمان فنی و حرفه ای باشد.
3. عضو هیچ یک از صنوف دیگر که دارای مجوز هستند، نباشد.
4. مالک وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و کار نباشد.
5. دارای کارت بهداشت که معرف حضور در واحدهای صنفی تحت نظارت وزارت بهداشت است، نباشد.
6. مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نباشد.
7. مشغول به فعالیت در سایر حوزه های تجاری، بازرگانی، خدماتی و صنعتی نباشد.

www.samanehrefah.ir

۹۵/۱۰/۱۹
news