خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

شعارها درتشییع جناز هاشمی رفسنجانی 21 دی

سه شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۵، ۰۳:۲۱ ب.ظ

تشیع جنازه هاشمی رفنسجانی

حواشی تشیع جنازه هاشمی رفسنجانی

شعارهای تشیع جنازه 21 دی

شعارهای مردم در مشایعت پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی:
نظر سردار #قاسم_سلیمانی درباره آیت‌الله #هاشمی: هاشمی گاهی اوقات تاکتیک‌های متفاوتی داشت ولی هاشمی استکبارستیزو صهیونیست‌ستیز بود
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز خامنه‌ای رهبر صاحب عزاست امروز
عزا عزاست امروز هاشمی مبارز پیش خداست امروز
عزا عزاست امروز هاشمی عزیز ما پیش خداست امروز

شعارمردم درمراسم تشییع مرحوم هاشمی رفسنجانی:
این همه لشکر آمده؛به عشق رهبر آمده

۹۵/۱۰/۲۱
news