خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

شعری کوتاه درباره آتش نشانان شهید پلاسکو

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۰۹ ب.ظ

شعری کوتاه درباره اتشان نشان

آتش نشان های فداکار

اشعار دروصف شهدای آتش نشان

شعر برای آتش نشان

آتش دل را نشان آتش نشان با وفا
سوختم تا که شنیدم مانده ای در شعله ها
شعله ها پیراهنت را بر تن تو دوختند
مردم ایران برای غربت تو سوختند
برج در آتش، تو هم در شعله ها افروختی
در میان شعله های عشق خود، می سوختی
مرد مردی و برای مردمت جان می دهی
در میان دود و آتش عطر باران می دهی
دختر تو منتظر خیره به در مانده بیا

 

همسرت دلشوره دارد چارقل خوانده بیا
نه ،تو مرد رفتنی مرد نبردی مهربان
نردبان زیر پایت می رود تا آسمان
زیر حجم آهن و آوار زندانی شدی
در لباس خدمتت مردانه قربانی شدی
مادرت با اشک لرزان می زند از دل صدا
شیر من باشد حلالت شیر مرد با وفا

seemayee shgh.rozblog.com

۹۵/۱۱/۱۳
news