خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

خبر20

تنوعی از اخبار روز ایران و جهان

پس از انتقادها به کاریکاتور خبرآنلاین این رسانه کاریکاتور خود را اصلاح کرد
در تصویر قبلی پاهای احمدی نژاد به شکل دیگری کشیده شده است.

کاریکاتور احمدی نژاد

۹۵/۱۰/۱۸
news